Av hensyn til " de myke trafikantene", og for å bedre trafikksikkerheten har vi satt opp fartshumper.

Disse kan komme litt brått på, og vi gjør dere oppmerksom på nedsatt hastighet. Kjør forsiktig!