Spørsmål i forbindelse med utflytting/oppsigelse

1. Hvordan skal jeg sende oppsigelse?
Oppsigelse må være skriftlig og kan sendes til post@ahusbolig.no eller benytt skjema.

2. Hvor lang er oppsigelsestiden?
Oppsigelsestiden er 1 kalendermåned for hybler/leiligheter med inntil ett soverom. For større leiligheter er fristen* 3 kalendermåneder. Oppsigelsestiden løper fra og med den 1. i hver måned etter at skriftlig oppsigelse er levert.

*Dersom man er på aktiv boligjakt, kan man si opp med forbehold.

3. Må jeg bestille sjekk av leiligheten ved utflytting?

Ja, ta kontakt med oss (97 97 64 44) minst fem dager før utflytting for å avtale tidspunkt for sjekk. Sjekk foretas på tirsdager og torsdager. Ikke avtalt sjekk belastes med kr. 500.

4. Må jeg være tilstede ved sjekk?
Nei, du trenger ikke være tilstede, men bør ringe samme dag etter kl. 12.00 for å høre om sjekk er godkjent og om nøkler/parkeringstillatelse kan tilbakeleveres.

5. Når må jeg levere nøkler og parkeringstillatelse?
Boligen skal være fraflyttet, sjekk skal være foretatt og nøkler/parkeringstillatelse skal være levert innen kl 14.00 på utflyttingsdagen. Melding om stopp av husleie/garasjetrekk vil ikke bli sendt til lønningskontoret før dette er i orden. Eventuelt for mye trukket leie vil bli tilbakebetalt.

6. Når får jeg depositumet/forskuddsleien tilbake?
Depositum/forskuddsleie utbetales senest 2 måneder etter fraflytting, jfr. leiekontrakten pkt. 2. Utbetaling forutsetter at utsjekk er godkjent, og nøkler/parkeringstillatelse er tilbakelevert.