Spørsmål fra leietaker

1. Er innboforsikring inkludert?
Nei, det må du ordne selv. Vi anbefaler alle våre beboere å ha innboforsikring.

2. Må jeg betale for kabel-tv?

Vi har avtale med Get for levering av digitale signaler til alle beboere, dette er inkludert i husleien. Grunntilbudet er digitalt og alle kan få utlevert en digital dekoder av Get uten kostnad (Get box). Kanalpakken heter Start og består av ca 35 kanaler (18 analoge tidligere). (Den analoge grunnpakken er tilgjengelig i samtlige tv-uttak på området uten Get box - men her reduseres tilbudet løpende).

Spørsmål knyttet til kabeltv / Box / Internett må rettes til Get; www.get.no eller tlf 02123. Her får du blant annet vite hvor og hvordan du kan skaffe deg din Get Box, Internett osv.

3. Må jeg betale tv-lisens?
Ja, har du tv må du betale lisens til NRK. I følge Forskrifter om fjernsynsmottakere § 4 må alle som har fjernsynsmottaker (tv, videospiller med mottakerdel (tuner) eller satellittmottaker), betale kringkastingsavgift (lisens). Denne avgiften skal betales når man eier, låner eller leier en fjernsynsmottaker.

4. Kan noen andre hente nøkkel for meg?
Da må vedkommende ha med seg en fullmakt fra leietaker. Info om fullmakt sendes oss i forkant. Denne fullmakten må inneholde informasjon om leietakers navn og fødselsnummer samt navn og fødselsnummer på den som skal hente nøkler på leietakers vegne. Fullmakten må også inneholde leietakers signatur. Tredjeperson må vise legitimasjon ved utlevering av nøklene. Det er også en forutsetning at forskuddsleien er betalt og at kvittering på dette er sendt til oss.

5. Jeg har fått tildelt bolig, men kommer ikke til å flytte inn før noen dager/uker etter kontraktstart. Hva gjør jeg?
Gi oss beskjed dersom du ikke har tenkt til å flytte inn ved kontraktsstart. Dette for å forsikre oss om at du fortsatt skal ha boligen. Husleien løper fra kontraktsstart.

6. Jeg har mistet nøkkel. Hvor skal jeg henvende meg for å få ny?
Dersom du har mistet en nøkkel, må du kontakte boligstiftelsen i åpningstiden for å få utlevert nye nøkler. Legitimasjon må fremvises. Leietaker belastes for tapt nøkkel, se prisliste.

7. Jeg har låst meg ute. Hvem kan låse opp for meg?
Ta kontakt med boligstiftelsen innenfor åpningstiden. Etter åpningstid kan du ta kontakt med sikkerhetstjenesten ved Ahus tlf; 67 96 90 00 (merk at det påløper gebyr ved innlåsing, se prisliste).

8. Leiekontrakten min varer bare ett år. Hvorfor får jeg ikke bolig for lengre periode?
Botidens varighet avhenger av stilling, begrunnelse for søknaden og andre opplysninger av betydning, bla. personlige årsaker når vedkommende søkte. Ved tildeling til vikarer, får de botid tilsvarende vikariatets varighet.

9. Hvordan kan jeg forlenge min leiekontrakt? Når må jeg søke?
Søknad om utvidet botid kan du sende minst 2 måneder før kontrakten utløper, benytt skjema. (Det påløper et gebyr på kr. 300 per år i forbindelse med saksbehandlingen).

10. Hvor lang er oppsigelsestiden?
Oppsigelsestiden er 1 kalendermåned for hybler/leiligheter med inntil ett soverom. For større leiligheter er fristen* 3 kalendermåneder. Oppsigelsestiden løper fra og med den 1. i hver måned etter at skriftlig oppsigelse er levert.

*Dersom man er på aktiv boligjakt, kan man si opp med forbehold.

Vennligst ta kontakt på tlf: 97 73 59 66 / 97 97 64 44 eller per e-post post@ahusbolig.no minst fem dager før utflytting for å avtale tid for sjekk av boligen.

Vi gjør oppmerksom på at husleie/garasjeleie løper inntil rengjøring er godkjent og alle nøkler, parkeringstillatelse og garasjekort/nøkler er levert. Melding blir ikke sendt lønningskontoret før dette er i orden. Eventuelt for mye trukket leie vil bli tilbakebetalt.

Send oppsigelse her.

11. Kan jeg bytte bolig?
Av hensyn til effektiv boligdrift, søkes antallet overflyttinger begrenset. Vanlig praksis er at leietaker må bo i tildelt bolig minst ett år før det kan vurderes overflytting. Merk at det påløper gebyr for bytte av bolig, se prisliste. Søknad om bytte.

For at søknaden skal bli behandlet må kopi av arbeidsbekreftelse være mottatt.

12. Hvorfor er det tomme boliger på området?
Årsaken er at boligene er under planlagt rehabilitering, reservert fremtidig innflytting eller står avsatt som beredskapsleilighet (bestemt av Ahus).

13. Hvor skal jeg gi beskjed for å informere om feil og mangler?
Henvendelser vedrørende vedlikehold og reparasjoner gjøres til vår vedlikeholdsavdeling ved å benytte skjema eller tlf: 97 97 64 44.

14. Naboklage, hvem skal jeg ta kontakt med?
I første omgang anbefaler vi deg om å ta dette opp med naboen din på en respektfull måte. Sikkerhetstjenesten (tlf. 67 96 90 00) kan kontaktes når det bråkes på tidspunkt hvor det skal være ro, jmf. ordensregler. Dersom problemet varer over tid bør du sende en skriftlig klage til post@ahusbolig.no.

15. Finnes det fellesvaskeri?
Det er egne fellesvaskerier i Søsterveien, Nordbyringen og Nordbykroken. Dette gjelder for de fleste som har leilighet med inntil ett soverom og ikke har opplegg for egen vaskemaskin. Her finnes det både vaskemaskiner og tørketromler. Beboeren må skrive seg opp på vaskelisten. Man kan kun skrive seg opp for 1 uke av gangen, maks 3 timer pr. gang.

16. Finnes det garasjeplasser til leie?
Ja, det kan søkes om garasjeplass i separate garasje, fellesgarasje eller i carport ved å sende e-post til post@ahusbolig.no. Det er 1 års bindingstid ved leie. Vi gjør oppmerksom på at parkeringstillatelse må tilbakeleveres ved leie av garasje eller carport.
17. Er det tillatt å montere parabol?
Send forespørsel til post@ahusbolig.no før montering.