Spørsmål fra leietaker

9. Hvordan kan jeg forlenge min leiekontrakt? Når må jeg søke?

Søknad om utvidet botid kan du sende minst 2 måneder før kontrakten utløper, benytt skjema. (Det påløper et gebyr på kr. 300 per år i forbindelse med saksbehandlingen).


10. Hvor lang er oppsigelsestiden?

Oppsigelsestiden er 1 kalendermåned for hybler/leiligheter med inntil ett soverom. For større leiligheter er fristen 3 kalendermåneder. Oppsigelsestiden løper fra og med den 1. i hver måned etter at skriftlig oppsigelse er levert. Send oppsigelse.

Vennligst ta kontakt på tlf: 97 73 59 66 / 97 97 64 44 eller per e-post post@ahusbolig.no minst fem dager før utflytting for å avtale tid for sjekk av boligen.

Vi gjør oppmerksom på at husleie/garasjeleie løper inntil rengjøring er godkjent og alle nøkler, parkeringstillatelse og garasjekort/nøkler er levert. Melding blir ikke sendt lønningskontoret før dette er i orden. Eventuelt for mye trukket leie vil bli tilbakebetalt.

11. Kan jeg bytte bolig?

Av hensyn til effektiv boligdrift, søkes antallet overflyttinger begrenset. Vanlig praksis er at leietaker må bo i tildelt bolig minst ett år før det kan vurderes overflytting. Merk at det påløper gebyr for bytte av bolig, se prisliste. Søknad om bytte.

For at søknaden skal bli behandlet må kopi av arbeidsbekreftelse være mottatt.