Søknad om fornyelse av husleiekontrakt

Det påbeløper et adm. gebyr på kr 500,- pr år i forbindelse med søknad om fornyelse av kontrakt.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*