Ris og ros

Vi ønsker hele tiden å bli bedre og setter stor pris på dine tilbakemeldinger. Ved å gi oss enten ris eller ros, eller begge deler, gir du oss muligheten til å bli stadig bedre. Dine meninger er viktige for oss. Vennligst benytt skjema eller legg en lapp i postkassen utenfor kontoret.
(Alle henvendelser vil, dersom ønsket, bli holdt anonyme).