Praktisk info

Kontonummer for husleie og forskuddsleie samt IBAN/Swift
Husleie kontonr 7101 05 31270

Forskuddsleie kontonr 1503 17 32600. Husk å merke giroen med "forskuddsleie" samt ditt kundenummer (består av 6 siffer som står i tildelingsbrevet du har mottatt).

Innbetaling fra utlandet :
SWIFT koden er: DNBANOKKXXX. Betaling av husleie: IBAN NO74 7101 05 31270 og forskuddsleie: IBAN: NO59 1503 17 32600. Husk at det påløper gebyr ved betaling fra utland, dvs. at du må supplere gebyret på innbetalingen.
Har du låst deg ute?
Ta kontakt med oss innenfor åpningstiden (frem til kl. 15.00 på hverdager). Etter åpningstid kan du ta kontakt med sikkerhetstjenesten ved Ahus tlf; 67 96 90 00. Vi gjør deg oppmerksom på at det påløper et gebyr på kr. 500,- ved innlåsing utenom ordinær åpningstid.

Søke om utvidet botid
Søknad om utvidet botid sendes skriftlig minst to måneder før kontrakten utløper. Send inn søknad ved å benytte skjema.

Oppsigelsestid
Oppsigelsestiden er 1 kalendermåned for hybler/leiligheter med inntil ett soverom. For større leiligheter er fristen* 3 kalendermåneder. Oppsigelsestiden løper fra og med den 1. i hver måned etter at skriftlig oppsigelse er levert. *Dersom man er på aktiv boligjakt, kan man si opp med forbehold.

Send inn oppsigelse til post@ahusbolig.no eller ved å benytte skjema.

Nøkkelbrikke
Bruksanvisning finner du her.

Get
Spørsmål knyttet til kabeltv / Box / Internett må rettes til Get eller tlf 02123.
Her får du blant annet vite hvor og hvordan du kan skaffe deg din Get Box, Internett osv.

Vi har avtale med Get for levering av digitale signaler til alle beboere. Grunntilbudet er digitalt og alle kan få utlevert en digital dekoder av Get uten kostnad (Get box). Kanalpakken heter Start og består av ca 35 kanaler (18 analoge tidligere) og er skissert under. (Den analoge grunnpakken er tilgjengelig i samtlige tv-uttak på området uten Get box - men her reduseres tilbudet løpende).

Snøbrøyting
Det samarbeides med Gårdspass AS om snøbrøyting*. Færrest mulig hindringer vil sørge for bedre kvalitet på brøytingen! Parkering skal derfor kun skje på anviste plasser.

*Lørenskog kommune har ansvar for snøbrøyting i Hagasvingen, fra boligblokkene og frem til rundkjøringen ved parkeringshuset.
Spørsmål om brøyting/vedlikehold av veien i Hagasvingen:
Telefon 67 93 42 00 kl.08.00-16.00 (man-fre)
Vakttelefon 91 78 78 88 kl. 16.00-08.00 (i uke 45-13 helg og ukedager)

Avfall
Husk å sortere papir og restavfall. Søppel kan kastes i avfallsbrønnene på området. Ikke plasser søppel, møbler og stor emballasje ved søppelbrønnene, uten avtale. Dette gjelder også i oppganger og fellesboder. Kart avfallsbrønner

Parkering

Biloppstillingsplass

Det er begrenset biloppstillingsplass for beboere på området. Disse er ikke nummererte, dvs. at du må stå der det er ledig. Parkeringstillatelsen må være godt synlig i bilens frontrute. Det utstedes maks to parkeringstillatelser per bolig, se prisliste. Kortet gjelder kun for den bilen det er utstedt på. Trenger du parkeringstillatelse, send e-post med registreringsnummeret til post@ahusbolig.no.

Sett deg inn i parkeringsbestemmelsene! Overtredelse vil kunne medføre gebyr eller borttauing av kjøretøyet for eiers risiko og regning.

Gjesteparkering

På dagtid (hverdager), er det begrenset parkeringstid (maks 3 eller 5 timer) på områdets gjesteparkering, se etter skilt. Dette gjelder kun på hverdager mellom kl. 06.00 og 18.00. Trenger du besøksparkeringstillatelse, send e-post til post@ahusbolig.no.

Gjesteparkering kan benyttes av alle etter kl. 15.00, på hverdager, dersom det er trangt om plassene ellers.

Kart

Infoskriv om parkeringsbestemmelser og gjesteparkering.

Carport/garasje

Det finnes carport, separat- og fellesgarasje på området. (I Hagasvingen følger det automatisk med én garasjeplass i kjelleren). De som har garasje må parkere bilen i denne og ikke bruke parkeringsplasser for besøkende da det er begrenset med plasser. Ønsker du å leie garasje eller carport, send e-post til
post@ahusbolig.no.

Det gjøres oppmerksom på at det er bindingstid på 1 år ved leie av garasje eller carport.