Leietaker

Søknad om fornyelse av kontrakt
Dersom du ønsker å fornye din kontrakt kan du gjøre dette ved
å sende inn søknad minst to måneder før din kontrakt utløper.
(Det påløper et gebyr på kr. 500 per år i forbindelse med saks- behandlingen).
Velkomstmappe
Ved kontraktsignering fikk du med deg en mappe med praktiske opplysninger. Du kan også laste den opp ved å benytte lenkene nedenfor.

Feil og mangler
Henvendelser vedrørende vedlikehold og reparasjoner gjøres til vår vedlikeholdsavdeling ved å benytte
skjema.

Bytte bolig

Av hensyn til effektiv boligdrift, søkes antallet overflyttinger begrenset. Vanlig praksis er at leietaker må bo i tildelt bolig minst ett år før det kan vurderes overflytting. Merk at det påløper gebyr for bytte av bolig, se prisliste.

Søknad om bytte.