Kortidsleie


Vi tilbyr hybler for utleie til vikarer osv. som har behov for et sted å bo i kortere tidsrom. Alle hyblene har felles kjøkken, bad, oppholdsrom som deles med 3-5 andre. Hyblene kan leies i maksimalt 3 måneder.

Hyblene har en startpris på NOK 800- som dekker renhold ved fraflytting og renhold i fellesarealer 1 gang per uke. I tillegg er det en døgnpris på NOK 210. Det tilbys IKKE håndklær, sengeklær, dyner eller puter. Av hygieniske årsaker ber vi om at det benyttes sovepose eller medbrakte sengeklær. I høysesongen (1. juni - 30. september) er startpris NOK 800,- og døgnpris NOK 370,-


Merk at nøkkel kvitteres ut i ekspedisjonen på Ahus etter kl. 13.00 ankomstdagen og må leveres samme sted innen kl. 10.00 avreisedagen.

Avbestillingsregler

1. Leieperiode inntil 1 uke: Avbestillingen må være sendt per e-post senest kl. 0900, to virkedager før leieperioden begynner. Skjer avbestillingen senere enn dette tidspunkt, og hybelen ikke kan leies ut til en annen, betaler avdelingen/vikaren prisen for bestilt opphold.

Dersom vikaren uteblir uten avbestilling, må avdelingen/vikaren betale for bestilt opphold.

2. Leieperiode over 1 uke: Avbestillingen må være sendt per e-post senest syv virkedager før leieperioden begynner. Skjer avbestillingen senere enn dette tidspunkt, og hybelen ikke kan leies ut til en annen, betaler avdelingen/vikaren prisen for én ukes opphold.

Dersom vikaren uteblir uten avbestilling, må avdelingen/vikaren betale for bestilt opphold.

*
*
*
*
*
*
*
Praktiske opplysninger for hybler i Søsterveien og Dr. Kobrosvei: