Innboforsikring

Utleier har ansvaret for å sørge for at bygningen / leiligheten du bor i er forsikret, men dekker ikke tap eller skade på dine personlige eiendeler. Vi anbefaler derfor sterkt at du tegner en innboforsikring.
Hva innboforsikringen dekker
Innboforsikringen dekker i hovedsak fysiske skader på eiendelene forårsaket ved brann, lyn nedslag, vannskader eller tyveri for å nevne noen. De fleste forsikringene dekker også skade på eiendeler som står lagret i bod eller kjeller. Eksempler på dette kan være tyveri av barnevogn eller låst sykkel. En innboforsikring kan også dekke (noe av) kostnadene dersom du må bo et annet sted midlertidig grunnet skade i hjemmet, eller utgifter til rettshjelp eller rettslig erstatningsansvar.

Hvem er dekket av forsikringen?
Innboforsikringen gjelder for deg som har inngått forsikringen, eller den / de personene som står registrert med samme adresse i folkeregisteret.

Nyttige lenker
www.finansportalen.no
www.forsikring.no

Tilbake