Flytte inn

Hente nøkkel
Nøkkel kan du hente mellom kl. 10.00 - 14.00 på overtakelsesdagen i Sykehusveien 20, 1474 Nordbyhagen (underetasjen på parkeringshuset til Ahus). Husk å ta med kvittering for innbetalt forskuddsleie.

Overtakelse
Er leiligheten dårlig rengjort, skal det varsles uten ugrunnet opphold per tlf: 97 97 64 44, senest påfølge virkedag kl 12.00. Manglende renhold vil da bli rettet opp. (Møbler og annet inventar må plasseres slik at ønsket renhold kan utføres lett.) Senere klage på rengjøringen kan bli avvist om ikke dette er varslet iht overnevnte.

Tekniske mangler som var tilstede ifm innflytting må varsles innen 14 dager. Er klagen ikke mottatt innen nevnte tidsfrist, anses leiligheten som overtatt og godkjent.

Innboforsikring
Pass på at du har innboforsikring.

Vær oppmerksom på at som leietaker hos oss er du IKKE dekket av innboforsikring. En god innboforsikring kan dekke inventar, løsøre og eventuelt utgifter til alternativ bolig.

Ikke flytte inn likevel
Dersom du skulle ombestemme deg og ikke ønsker å flytte inn i boligen du har fått tildelt, må dette meldes oss så raskt som mulig, senest
3 dager før kontraktsstart, til post@ahusbolig.no eller tlf: 97 97 64 44. Merk at det påløper gebyr dersom man ikke gir tilbakemelding i tide, se prisliste.

Husleie/forskuddsleie
Husleien vil bli trukket fra lønn der det er mulig. Ved første husleietrekk vil du bli trukket for resterende dager i innflyttingsmåneden og påfølgende måned. I andre tilfeller, der trekk i lønn ikke er mulig, vil faktura bli tilsendt med forfall den 15. i måneden.

Skal du betale husleie er kontonr 7101 05 31270. Mens innbetaling av forskuddsleie skjer på kontonr 1503 17 32600. Husk å merke giroen med "forskuddsleie", samt ditt kundenummer (består av 6 siffer som står i tildelingsbrevet du har mottatt).

Skal du betale giro fra utlandet trenger du SWIFT-koden og IBAN-nummeret. SWIFT koden er: DNBANOKKXXX (Swift forteller hvilken bank i hvilket land, i vårt tilfelle DnB). Betaling av husleie: IBAN NO74 7101 05 31270 og forskuddsleie: IBAN: NO59 1503 17 32600. Husk at det påløper gebyr ved betaling fra utland, dvs. at du må supplere gebyret på innbetalingen.