Brannsikkerhet

Rømningsveier
I tilfelle evakuering av leiligheten der du bor, er det viktig at du kjenner til hvor nærmeste rømningsvei er. Rømningsveier skal være frie.
Dette vil gi raske fluktmuligheter, samt at brannvesenet får hurtig adkomst til boligen.

Bruk godkjente el-utstyr
Hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB
Alle elektriske apparater som koples til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant
de vanligste årsakene til boligbranner. Her er noen gode generelle råd for bruk av elektriske artikler.

Husk:
• Produktene som brukes skal være i god teknisk stand
• Følg med på at ladere og transformatorer ikke blir for varme
• Ha et bevisst forhold til at produktene kan utgjøre en brannrisiko
• Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal kun brukes mens du er hjemme, og ikke mens du sover
• Tøm lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk

"Verstingene"
For branner med elektrisk utstyr som årsak er det disse produktene som er hyppigst representert på statistikken:
• Komfyr og kokeplate
• Vaskemaskin
• Tørketrommel
• Stråle- eller panelovn
• Belysningsutstyr/lamper
• Batterilader
• Kaffetrakter/vannkoker

CE merket

CE-merket viser at et produkts grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt, men er ikke et endelig godkjenningsmerke. Hvis du er i tvil -
be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Unngå stand-by
Slå helt av alle elektriske apparater når de ikke er i bruk. Slå av TV`en med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen, eller trekk ut pluggen hvis det ikke er en hovedbryter på apparatet.

Termostatstyrte apparater
Mange apparater er utstyrt med termostat. Det kan være kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende. Går termostaten
i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater
når de ikke er i bruk.

Utstyr med feil
Unormal varme i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare. Vær sikker på at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger.

Følg bruksanvisningen
Belast ikke den enkelte stikkontakt med for mange apparater. Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både
når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Forsøk deg heller ikke som "hobbyreparatør" -
overlat reparasjoner til fagfolk.