Bomiljø

Inneklima
Få et bedre inneklima i boligen din - noen tips.

En sunn bolig trenger luft. Stengte ventiler gir økt fuktighet i boligen, med fare for mugg og fuktskader på bolig og møbler. Har du dugg på vinduene og svarte flekker på veggen, er det tegn på for mye fuktighet i boligen din.

Viktig med luftsirkulasjon
Årsakene til fukt kan være mange. Matlaging, dusjing, tørking av klær, vask av gulv, potteplanter, mange mennesker i rommet osv.

Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Der varm og kald luft møtes, utskiller den varme lufta fuktigheten når den avkjøles. Tenk på en kald pils en varm sommerdag, glasset blir vått av dugg. Samme prosess skjer i kalde husvegger mot varme rom. Får lufta sirkulere mot veggen, reduseres faren for kondens på veggen.

Riktig lufting
Energisparende lufting skjer over kort tid. Sett vinduer/dører på vidt gap i 5-10 minutter. Vinduer som står med liten åpning over lang tid, er ikke økonomisk. Husk at radiator- og vannrør kan fryse på forholdsvis kort tid hvis de står i nærheten av åpne vinduer når det er minusgrader ute.

Oppleves boligen som "tett", sjekk at luftespalter i vinduskarmen, ventiler osv. er åpne. Hjelper ikke dette, sjekk om avtrekkskanalen er åpen og ren. Du kan holde et ark flatt foran ventilen, for å se om det er trekk i kanalen. Arket vil da bli sugd mot ventilen. IKKE bruk fyrstikk eller lighter. Støv og fett i kanalen er lett antennelig!

Varmt om sommeren?
Det er ikke aircondition i våre boliger. Beste måten å holde boligen kjølig på om sommeren, er å skjerme mot sola. Trekk for gardiner, persienner eller lignende. Er det varmt ute midt på dagen, hjelper det ikke å ha vinduet oppe. Luft heller skikkelig på kvelden, natten og morgenen, mens det fortsatt er litt kjølig i lufta.

Renhold
Felles oppganger vaskes av rengjøringsbyrå, men leieboer må selv vaske sin entrédør.

Kildesortering/avfall
Å sette søppel "på vent" i oppgangen eller i fellesareal skaper luktproblemer og kan dra til seg skadedyr. Kast derfor søppel med en gang. Husk; sorter rest - og papiravfall! Det er gode muligheter for kildesortering på boområdet. Ved butikken finnes det beholdere for glass, hermetikk og klær. Kiwi tar imot batterier, lyspærer og lysstoffrør.

Annet avfall må den enkelte selv bringe til kommunal fyllplass, for eksempel Ragn-Sells (se www.roaf.no) ved Mc Donalds, Lørenskog.

Vennligst ikke sett søppel, møbler og stor emballasje ved søppelbrønnene. Dette gjelder også i oppganger og fellesboder/areal. Dermed kan våre ansatte heller bruke tid på å " forskjønne" området, enn å plukke søppel.

Røyk
Røyking kan forringe boligens verdi og medføre store oppussingskostnader. Det er ikke tillatt å røyke i boligen, trappeoppganger eller andre fellesområder. Dette gjelder også utomhus (bla balkonger), hvis det er til sjenanse for naboer/andre.