Om oss

Stiftelsen Akershus universitetssykehus Boligselskap er en privat stiftelse som har til formål å leie ut personalboliger til ansatte ved Akershus Universitetssykehus (Ahus). Stiftelsen drifter og vedlikeholder i overkant av 600 utleieenheter. Alle ligger i tilknytning til Ahus i Lørenskog kommune. Stiftelsen har i dag 13 ansatte.