Viktige påminnelser

Å sette søppel "på vent" i oppgangen eller i fellesareal skaper luktproblemer og kan dra til seg skadedyr. Kast derfor søppelet med en gang. Husk; sorter rest - og papiravfall!

Innboforsikring
Utleier sørger for at bygningen du bor i er forsikret, men dekker ikke tap eller skade på personlige eiendeler. Vi anbefaler derfor sterkt at du tegner en innboforsikring. Hva innboforsikringen inkluderer kan variere noe, men dekker i hovedsak fysiske skader på eiendeler forårsaket ved brann, lynnedslag vannskade eller tyveri.

Parkering
Det er begrenset med biloppstillingsplasser på boligområdet. Disse er ikke nummererte, så du må stå der det er ledig plass. Parkeringstillatelsen må være godt synlig i bilens frontrute. Se forøvrig våre parkeringsbestemmelser for mer informasjon.

Låsing av privat bod
Forlat ikke dine private gjenstander uten tilsyn.Hver blokkleilighet har tilgang til egen bod. Enkelte boder er uten egen lås, og vi anbefaler at det kjøpes hengelås til boden slik at den kan låses av også om du ikke benytter deg av den.

Båndtvang

Vi minner om at HUNDER SKAL FØRES I BÅND hele året innenfor boligselskapets områder! Hundeeiere plikter å fjerne ekskrementer sitt dyr måtte etterlate seg på veier, plener, fellesareal og i trapper og lignende.

Tette avløp
Vær påpasselig med hva som kastes i toalettet!. havner tørkepapir, våtservietter, bomullspads eller bleier i toalettet kan dette medføre stopp i avløpene. Benytt derfor kun toalettpapir i toalettet. Arbeidet med å åpne tette rør kan være både tidkrevende og kostbart - og ved gjentagende stopp kan beboer måtte betale.

Forbud mot bruk av PLUMBO
I tilfeller hvor vasken er tett anbefaler vi å bruke Modin for å åpne avløpene. Modin kan kjøpes i rørleggerforretningene.

Vi ber om at alle tar hensyn til sine naboer og gjør sitt for å bidra til et hyggelig bomiljø!