Vedlikeholdsarbeid

I løpet av de siste ukene har det pågått en rekke vedlikeholdsarbeider på boligområdet, herunder sjekk av brannslanger, termofotografering av sikringsskap og tømming av feieluker. I tilfeller hvor vi må ha tilgang til deres leilighet skal dato ha blitt avtalt på forhånd. Dessverre er det slik at det i noen tilfeller har blitt forsinkelser i arbeidet. Vi vil da ta kontakt igjen for å informere om / avtale ny dato for gjennomføring.

Vi beklager eventuelle ulempr dette arbeidet har medført.