Uteaktiviteter

Vi oppfordrer dere til å benytte fellesarealene til grilling og aktiviteter i tiden som kommer. Ta gjerne i bruk bordtennisbordene som er plassert ved Nordbyringen og Dr. Kobros vei. Vi har gratis racketer og baller til utlån!

Grilling
Vi minner om (helårs) grillene som er plassert ute på området, og oppfordrer dere til å ta disse i bruk. Grilling fra balkong er dessverre ikke tillatt.

Gratis blomsterfrø
Vi i har kjøpt inn blomsterfrø til de av dere som vil så blomster eller grønnsaker i egne bed eller verandakasser. Frøene kan hente på vårt kontor.

Trampoline
Av sikkerhetsmessige årsaker er det dessverre ikke tillatt å sette opp trampoline på området.