Snørydding

Det samarbeides med Gårdpass AS om snørydding på området. Vi minner om at parkering kun skal skje på anviste plasser.

Hagemøbler, sykler, grill mm som lagres utendørs kan bli skadet av brøyte- maskiner. Snørydding fra tak vil også kunne påføre skade. Bruk derfor bod til vinterlagring, da skader pga snørydding ikke erstattes.Husk: Færrest mulig hindringer vil sørge for bedre kvalitet på ryddingen!