Ny automatisk strømmåler

Hafslund har påbegynt arbeidet med å installere automatiske strømmålere. Der hvor måleren er plassert i fellesanlegg er det ikke nødvendig å være til stede. Husstander med egen måler vil få tilsendt informasjon fra Hafslund ca 2 uker før byttet skal finne sted.

Noen av fordelene med ny måler:
  • Du slipper å lese av strømmåleren
  • Det blir lettere å styre strømforbruket på sikt
  • Du vil få bedre og mer oppdatert informasjon om ditt eget strømforbruk her
  • Din faktura vil bli basert på nøyaktige målerverdier

Hvorfor ny måler?
Myndighetene har bestemt at alle strømmålere i Norge skal skiftes før 2019. Kostnadene dekkes gjennom nettleien.

Praktisk informasjon:
Selve målerbyttet tar ca 20 minutter. Strømmen vil være borte under montering. Montøren, som kommer fra Eltel, skal alltid ha ID - kort lett synlig. ID - kortet skal ha både Hafslund Nett og Eltels logoer.

Ved spørsmål kontakt Hafslund Nett på tlf: 21 50 70 06 eller gå inn på www.hafslund.no for mer informasjon.