Skal du søke bolig?

Som ansatt på Akershus Universitetssykehus vil du kunne søke bolig hos oss. Vi tilbyr kontrakter med 3-års varighet, forutsatt et gyldig arbeidsforhold med Ahus. For vikarer blir botiden i henhold til arbeidsforholdets varighet.

Boligene blir tildelt uspesifisert. Senest 14 dager før overtakelse vil du få tilsendt informasjon om hvilken leilighet du har fått tildelt, med eksakt adresse

Her finner du mer informasjon om å søke bolig hos oss.