Gebyr v/ servicehenvendelser utenom arbeidstid

Kontakt sikkerhetstjenesten v/ Ahus på tlf.nr. 67 96 90 00.
(f.eks. ved husbråk/innlåsing med mer.)
Ved innlåsing påløper et gebyr på kr. 500,-