Påminnelse om regler for dyrehold

Hunder skal føres i bånd hele året innenfor boligselskapets områder.

Dyreeiere plikter å fjerne ekskrementer sitt dyr måtte etterlate seg på veier, plener, fellesareal og i trapper og lignende.

Enhver er ansvarlig og erstatningspliktig for skade sitt husdyr måtte påføre person eller eiendom i boligselskapet, planter, grøntanlegg med mer.

Vi ber om at alle tar hensyn til sine naboer og gjør sitt for å bidra til et hyggelig bomiljø!