Ledige garasjeplasser til leie

Det er fortsatt noen få ledige garasjeplasser til leie i fellesgarasjen i Nordbyringen.

Pris for leie er kr 300,- pr måned, og minimum leieperiode er 1 år. Ta kontakt med kontoret dersom du vil vite mer!
Vi minner om at vi ikke ønsker parkering av EL - biler i noen av våre garasjeanlegg.