Justering av husleie

Husleien justeres ved årsskiftet med hensyn til KPI. Økningen (2 %) vil bli tillagt husleien fra og med 1. januar 2018.

I enkelte tilfeller vil husleien bli justert ytterligere ved nye leieforhold, eller i forbindelse med fornyelse av kontrakt.Bakgrunnen for økningen er styrevedtak (sak 10/15) hvor det ble besluttet å synkronisere husleien i forhold til leilighetsstandard og priser i markedet forøvrig.