El - biler

Vi har ingen parkeringsplasser som er tilrettelagt for å lade el- biler, hverken utomhus eller i våre lukkede garasjeanlegg. Av sikkerhetsmessige hensyn tillates det derfor ikke å lade el-biler på vårt boligområde. Skulle forbudet oppheves vil dette bli informert om.

Det innføres også et forbud mot parkering av el - biler i våre garasjeanlegg. Dette fordi skadeomfanget ved brann i en el - bil som står parkert i et lukket garasjeanlegg vil være svært stort. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig for en redningsbil å hente ut en biler fra noen av våre garasjeanlegg, for eksempel ved mangel på strøm.