Nyheter

Justering av husleie

Husleien justeres ved årsskiftet med hensyn til KPI. Økningen (2 %) vil bli tillagt husleien fra og med 1. januar...
Les mer

Skal du søke bolig?

Som ansatt på Akershus Universitetssykehus vil du kunne søke bolig hos oss. Vi tilbyr kontrakter med 3-års varigh...
Les mer

Ledige garasjeplasser til leie

Det er fortsatt noen få ledige garasjeplasser til leie i fellesgarasjen i Nordbyringen.
Les mer

Uteaktiviteter

Vi oppfordrer dere til å benytte fellesarealene til grilling og aktiviteter i tiden som kommer. Ta gjerne i bruk ...
Les mer

Bredbånd inkludert i husleien

Fra årsskiftet er bredbånd inkludert i husleien, i tillegg til analoge og digitale TV - signaler. Stiftelsen har ...
Les mer

Gatefeiing 10. og 11. mai

Onsdag 10.mai mellom kl. 0800 - 16.00, og torsdag 11. mai mellom kl. 1700 - 21.00 vil det bli feiet på området. V...
Les mer

Vedlikeholdsarbeid

I løpet av de siste ukene har det pågått en rekke vedlikeholdsarbeider på boligområdet, herunder sjekk av brannsl...
Les mer

Ny automatisk strømmåler

Hafslund har påbegynt arbeidet med å installere automatiske strømmålere. Der hvor måleren er plassert i fellesanl...
Les mer

Snørydding

Det samarbeides med Gårdpass AS om snørydding på området. Vi minner om at parkering kun skal skje på anviste plas...
Les mer

Viktige påminnelser

Å sette søppel "på vent" i oppgangen eller i fellesareal skaper luktproblemer og kan dra til seg skadedyr. Kast d...
Les mer

El - biler

Vi har ingen parkeringsplasser som er tilrettelagt for å lade el- biler, hverken utomhus eller i våre lukkede gar...
Les mer

Påminnelse om regler for dyrehold

Hunder skal føres i bånd hele året innenfor boligselskapets områder. Dyreeiere plikter å fjerne ekskrementer sitt...
Les mer

Gebyr v/ servicehenvendelser utenom arbeidstid

Kontakt sikkerhetstjenesten v/ Ahus på tlf.nr. 67 96 90 00. (f.eks. ved husbråk/innlåsing med mer.)
Les mer