Kontakt oss

Postadresse: Sykehusveien 20, 1474 Nordbyhagen
Sentralbord: 97 97 64 44 (08.00-15.00)
e-post:post@ahusbolig.no

Henvendelser vedrørende vedlikehold og reparasjoner gjøres til vår vedlikeholdsavdeling ved å benytte skjema.
VED HASTESAKER, f.eks vannutstrømning, RING 97 97 64 44.

Ved behov for (ekstraordinær) assistanse utenfor ordinær arbeidstid, kan sikkerhetstjenesten v/Ahus kontaktes på tlf. 67 96 90 00.
Ved innlåsing ved hjelp av sikkerhetstjenesten påløper et gebyr på kr. 500.
*
*
*
*
*
*